OPTIMUS de PICHER
Ampolla ennumerada i amb data de degollament.

Vinya "Camp de la Rassa" a Sant Jaume de Ses Oliveres plantada l'any 1968.
Ceps podats per tal de limitar la producció i millorar la qualitat.

Apilat "en rima" de les ampolles durant una segona i lenta fermentació. Ampolles col·locades "una a una" en els clàssics pupitres per a remoure a mà.
Selecció de les ampolles després de la rotació i del canvi d´inclinació, previ al degollament. El degollament de l´ampolla és realitzat per
un "mestre artesà".